På svenska

Chemistry – our life our future eller Kemi – vårt liv, vår framtid är sloganen för kemins år 2011 som utlysts av Förenta Nationerna och Unesco.

I Finland kommer det att ordnas en hel del evenemang, där nyttan av kemin och dess landvinningar förs fram. I programmet ingår både tillställningar för kemister, beslutsfattare och en bredare publik. Årets program finns i händelsekalendern.

Också i samband med mässor och utställningar ordnas föreläsningar, demonstrationer och diskussionstillfällen. För skolor har färdiga paket planerats som lärare kan utnyttja i sin undervisning.

Kemiska Sällskapet i Finland fungerar som koordinator för kemins år. Vi utmanar samfund, lärare, studerande och andra nätverk att komma med idéer och förverkliga kemiåret 2011 på bästa möjliga sätt.

Leave a Reply